ulat bulu gatal kaki

MANUSIA DILAHIRKAN DENGAN SATU KELEMAHAN DAN SATU KELEBIHAN

KELEMAHAN

manusia melakukan sesuatu perkara dan perancangan yang mampu membawa kepada kegagalan...

KELEBIHAN

manusia mampu melakukan pengubahsuaian terhadap setiap kegagalan untuk menjadikannya sebuah kejayaan..

Friday, March 30, 2012

muhammad saw sinar kebahagian dunia

Sebelum kelahiran Nabi Muhammad s.a.w, dunia berada di dalam kegelapan. dengan pentadbiran yang tidak adil, sahsiah dan akhlak tidak ada dalam masyarakat.
Kelahiran Nabi Muhammad s.a.w merupakan kelahiran yang ditunggu-tunggu oleh semua makhluk kerana kelahiran ini akan merubah dunia secara total.

Apabila Baginda dilahirkan di dunia, lahirnya ajaran yang memberikan keseimbangan dan keadilah kepada semua umat manusia. politik Islam memainkan peranan yang penting dalam pembentukan umat yang bersatu padu dan membangkitkan zaman kegemilangan Islam.
Islam mencapai tahap kemuncak kegemilangan semasa pemerintahan Khulafa Al-Rasyidin kerana pemimpin semasa zaman itu memerintah dengan adil dan saksama.
kuasa yang diberika digunakan dengan saksama dan tidak digunakan untuk menindas kaum yang lemah.

Selepas zaman itu, muncullah pemimpin yang dahagakan kekuasaan dan menjatuhkan zaman kegemilangan Islam yang sedia kuat itu. Rasulullah s.a.w bersabda bahawa Islam akan tetap berpusing seperti roda, jadi hendaklah kamu mengikuti putaran roda tersebut (jatuh-bangun) dan tetaplah dengan pegangan kamu (Islam).

Pada masa kini, dunia digemparkan dengan kejatuhan moral dan kemusnahan sosial dalan kalangan masyarakat. Pemimpin-pemimpin Barat telah melakukan berpuluh-puluh konvensyen di seluruh dunia bagi membincangkan masalah kejatuhan sosial manusia ini. Setelah perbincangan dilakukan, kata putus yang disepakati untuk menyelamatkan manusia daripada hancur dimamah gejala sosial adalah kembali kepada agama.

Jadi mereka menyambung diskusi bagi memilih agama yang mana paling sesuai bagi memperbaiki kejatuhan manusia pada masa kini.
Perbincangan demi perbincangan mereka memulakan agama Yahudi sebagai contoh, ditolak. diikuti dengan Hindu, Buddha, Kristian, juga ditolak. Apabila membincangkan tentang agama Islam, mereka mendapati Islam merupakan agama yang paling lengkap di dunia ini kerana Islam merangkumi semua aspek, iaitu sosial, politik, ekonomi, tamadun, adab sesama Islam, adab dengan bukan Islam, cara melayan ciptaan lain di dunia, larangan melakukan kerosakan di muka Bumi. Oleh itu mereka persepakat memilih Islam.

TETAPI mereka tidak dapat menerima Islam kerana mereka berpendapat Islam merupakan agama yang kejam, ganas kerana penuh dengan pengganas, tidak berlaku adil dengan kaum wanita. Jadi mereka menolak Islam. Sayang kerana mereka mengenal Islam melalui musuh-musuh Islam, bukan dengan pemimpin-pemimpin Islam yang sebenar.

Selepas perbincangan mereka, terdapat revolusi di dunia dengan bertambahnya umat Islam di dunia kerana begitu banyak panganut-penganut agama lain memeluk Islam di seluruh dunia termasuk Perancis, Britain, New York, malah di ROM.
Allah s.w.t telah mengatakan bahawa tidak akan kiamat dunia ini selagi Rom tidak kembali berpegang kepada Islam. Ini merupakan petunjuk bahawa zaman kegemilangan Islam akan kembali di dunia ini.

Nagara-negara Islam sekarang berusaha menghasilkan pemimpin yang mirip dengan pemerintahan semasa zaman kegemilangan Islam dahulu bagi membangkitkan semula semangat Islam. Islam kini semakin membangkit dan sentiasa bangkit, tetapi harap-harap kita berada di kalangan yang membantu membawa Islam ke arah kegemilangan di dunia ini.

Rasulullah s.a.w bersabda bahawa zaman kegemilangan Islam bergerak seperti roda, hendaklah kita ikut pergerakan tersebut dan patuh pada agama Islam yang satu.

Hendaklah kita mengikut segala ajaran dan ketetapan yang telah digariskan oleh Allah s.w.t. Bangsa bukan pilihan kita, warna kulit bukan pilihan kita, tetapi ketaqwaan kita adalah pilihan kita sendiri. Janganlah kamu mengukur seseorang dengan bangsa, warna kulit, tetapi ukurlah dia dengan tahap ketaqwaan dia. Jika dia taqwa pada Allah s.w.t, baiklah dia, dan jika dia kufur pada Allah s.w.t, maka jahatlah dia.

Semua yang baik datang daripada Allah s.w.t dan yang tersalah,tersilap tu daripada kekurangan saya sendiri. Bukan untuk menaikkan RIAK dalam diri, sekadar PERINGATAN kepada semua.

No comments:

Post a Comment